برنامه کارآفرینی دراستان نوا اسکوشیا

person

برنامه کارآفرینی در نوا اسکوشیا
مهاجرت به کانادا از طریق برنامه کارآفرینی در نوا اسکوشیا مخصوص مالکان و مدیران ارشد با تجربه در کسب و کار است که می خواهند در این استان زندگی کنند. این افراد باید یک کسب و کار جدید در این استان راه اندازی کنند یا یک کسب و کار موجود را خریداری نمایند. این افراد باید بصورت فعال در مدیریت روزانه این کسب و کار شرکت کنند. یک سال بعد از فعالیت در این کسب و کار، کارآفرین می تواند برای اخذ اقامت دائم کانادا کاندید شود.  
شرایط مورد نیاز برای درخواست
-    متقاضی باید حداقل 21 سال داشته باشد

-    در حالیکه متقاضی مالک کسب و کار است و بر فعالیت آن مدیریت میکند، باید قصد داشته باشد که بطور دائم در نوا اسکوشیا زندگی کند

-    دارایی خالص وی حداقل 600،000 دلار کانادا باشد

-    حداقل بتواند 150،000 دلار از دارایی خود را برای راه اندازی کسب و کار در این استان سرمایه گذاری کند

-    حداقل 3 سال تجربه مدیریتی داشته باشد و مالک حداقل 33.33% از کسب و کار باشد؛ یا بیشتر از 5 سال در پست مدیر ارشد سابقه داشته باشد

-    حداقل CLB5 در تمام مهارت های زبانی داشته باشد ( انگلیسی یا فرانسوی)

-    فرم آنلاین بیان علاقه (EOI) را تکمیل کند

-    یک دعوتنامه از طرف اداره مهاجرت نوا اسکوشیا برای ارسال درخواست دریافت کند.

سیستم امتیاز بندی نوا اسکوشیا

طرح کسب و کار و مراحل درخواست کار آفرینی نوا اسکوشیا