وکالت در کانادا

person

در کشور کانادا متقاضی برای فعالیت درحرفه هایی که با جان و مال مردم سر و کار دارند، نیازمند کسب یک سری مجوزها یا عضویت در انجمن های خاصی هستند که بر این حرفه ها نظارت دارند. برای مثال پزشکان، مهندسان و وکلا برای فعالیت در کانادا نیاز به مجوزهای خاصی دارند. متقاضیان در صورتی می توانند این مجوزها را اخذ نمایند که در یکی از استانهای کانادا اقامت دائم داشته باشند.

در مورد حرفه وکالت، برای کسانی که در خارج از کانادا وکیل رسمی بوده اند عضویت در کانون وکلای استان محل اقامت وکیل الزامی است. به این کانون ها Law Society گفته می شود.

مراحل عضویت در کانون وکلای استان های کانادا:

مراحل عضویت در کانون وکلای استان های کانادا تقریبا مشابه هم هستند ، به جز استان کبک که روشهای ارزیابی متفاوتی دارد. در اینجا مراحل عضویت در این کانون ها به طور کلی بیان می شود.

مرحله اول: اولین مرحله برای عضویت در کانون وکلای استان های مختلف کانادا تایید مدارک تحصیلی متقاضی بوسیله کمیسیون ملی ارزیابی مدارک (National Committee of Accreditation) است. این سازمان زیر مجموعه جامعه کانون های وکلای کانادا ( Federation of Law Societies of Canada)  می باشد. معمولا این کمیسیون از متقاضی می خواهد که در دانشگاه های کانادا تعدادی واحد درسی بگذراند تا با قوانین حقوقی کانادا بیشتر آشنا شود و با نظام حقوقی موجود در کانادا هماهنگ گردد.

مرحله دوم: بعد از گذراندن واحد های ارائه شده به متقاضی، کمیسیون ملی ارزیابی مدارک مدرک وی را معادل یک مدرک کانادایی مورد تایید تشخیص می دهد و مدرک معادل ( Certificate of Equivalency)  را برای آن صادر می کند.

مرحله سوم: بعد از دریافت مدرک معادل متقاضی باید دوره آموزش ورود به کانون وکلا را بگذراند، که این دوره بوسیله سازمانی به نام CPLED (Canadian Center for Professional Legal Education) ارائه می شود. سپس متقاضی حرفه وکالت باید در دفتر یک وکیل و یا یک شرکت حقوقی معتبر کارآموزی نماید.

متقاضی بعد از طی مراحل فوق می تواند عضو کانون وکلا شود، و رسما برای شروع کار وکالت اقدام نماید.